Een efficiënte organisatie van uw civieltechnisch project

Een efficiënte organisatie van uw civieltechnisch project

Bij het aanleggen van infrastructuur onder de grond, zoals kabels, rioleringen en leidingen, komt het niet alleen aan op de techniek. Wij houden ook rekening met wettelijke bepalingen en milieueisen. Zo bent u ervan verzekerd dat het ontwerp, de realisatie en het gebruik van uw civieltechnisch project altijd efficiënt verloopt!

Onze civieltechnische werken delen wij in vier categorieën in:

Om de grond bouwrijp te maken, graven wij bouwputten en sloten en maken wij grondwerk voor verharding.

De Koornbeemd legt vele soorten riolering aan; drukriolering, vacuüm riool, betonriool en kunststofriool. Tevens verzorgen wij huisaansluitingen en zorgen wij voor de afkoppeling van hemelwater. Ook treffen wij infiltratievoorzieningen voor infiltratieriool; onder andere infiltratiekratten en Porodur lava.

Onze expertise op het gebied van verharding is breed. Wij maken wijken en straten bouwrijp, reconstrueren woonstraten en maken water passerende verhardingen. Maar ook voor de aanleg van wandel- en fietspaden en asfaltverhardingen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ook kunnen wij voor u woningen of bedrijfspanden slopen waarvoor geen plaats meer is in de nieuwe openbare inrichting.

+ Grondwerk

Om de grond bouwrijp te maken, graven wij bouwputten en sloten en maken wij grondwerk voor verharding.

+ Riolering

De Koornbeemd legt vele soorten riolering aan; drukriolering, vacuüm riool, betonriool en kunststofriool. Tevens verzorgen wij huisaansluitingen en zorgen wij voor de afkoppeling van hemelwater. Ook treffen wij infiltratievoorzieningen voor infiltratieriool; onder andere infiltratiekratten en Porodur lava.

+ Verharding

Onze expertise op het gebied van verharding is breed. Wij maken wijken en straten bouwrijp, reconstrueren woonstraten en maken water passerende verhardingen. Maar ook voor de aanleg van wandel- en fietspaden en asfaltverhardingen bent u bij ons aan het juiste adres.

+ Sloopwerk

Ook kunnen wij voor u woningen of bedrijfspanden slopen waarvoor geen plaats meer is in de nieuwe openbare inrichting.