Kwaliteit staat voorop!

Kwaliteit staat voorop!

Ons succes en onze groei hebben wij grotendeels te danken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat uit zich niet alleen in een goed eindproduct, maar ook in de deskundigheid van onze medewerkers.

Wij investeren voortdurend in de kwaliteit van onze medewerkers. Samen met de opleidingen Stivako en Helicon bieden wij bedrijfsgerichte opleidingen tot hovenier en stratenmaker en machinist. Onze leermeesters leiden mensen binnen het gewenste vakgebied op in de praktijk.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
Steeds meer opdrachtgevers verlangen van aannemers dat zij voldoen aan een aantal VGM-eisen. De Koornbeemd voldoet aan alle eisen voor het VCA**-certificaat. Ook zijn wij in het bezit van een ISO 9001-certificaat. Hierdoor is ook onze kwaliteitszorg in orde.

Groenkeur gecertificeerd
Ook is de Koornbeemd Groenkeur gecertificeerd. Voor de onderdelen groenvoorziening en boomverzorging voldoen wij aan alle eisen.

De natuur als inspiratiebron
In de inrichting van de openbare ruimte is een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de natuur. Als bedrijf spelen we hier op in door het opvangen van water uit daken en goten, om dit vervolgens terug te brengen in de grond met behulp van speciale infiltratiebuizen en waterkoffers. In de gemeente Oss staat een belangrijk natuurproject op onze naam; het ecologisch inrichten van vijvers. Onze werkzaamheden bestonden uit baggeren, schoonmaken en het aanleggen van ecologische oevers met daarin een natuurlijk verloop naar het park.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Onze medewerkers staan voor u klaar!

Bij eventuele calamiteiten kunt u 24 uur per dag een beroep op ons doen.